Наукові публікації студентів

Antoniuk Ivan, Kravchenko Igor,Using of spectral imaging in food quality inspection// Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 15-16 травня 2019 р. - К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 487 с./ – С. 54–56.

FULL TEXT

Братова Д. Р. Метод дослідження цифрових голограм на основі вейвлет-аналізу // Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 15-16 травня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 487 с./ – С. 82–84.

FULL TEXT

Андреєв А.А., Кравченко І.В., ЦИФРОВА ОДНОПАРАМЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ // Збірник наукових матеріалів ХХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації науки ХХІ століття". – м. Вінниця, 18 листопада 2019 року. – Ч.6, с. 72./ – С. 42–46.

FULL TEXT

Братова Д. Р. Использование сферы Пуанкаре в работе с поляризационными сингулярностями // 12–я Международная научно-техническая конференция «Приборостроение – 2019», 13-15 ноября 2019 р., г. Минск, Республика Беларусь : сборник работ / Минск : БНТУ, 2019. – С. 385-386.

Антонюк І.С. ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНОЇ КАМЕРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ // "Потенціал сучасної науки(частина ІV)": матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференціїб м. Київ, 10-11 грудня 2019року. –Київ : МЦНіД, 2019. –72с./- c. 33–35

FULL TEXT

Братова Д. Р. Аналіз можливості використання вейвлет-фільтрації // Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ”, 10-11 грудня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 546 с./ – с.65-69.

FULL TEXT

Вовчок І.О., Чікіда О.І., Васильківська І.О.,ПЕРСПЕКТИВНІ ДИФРАКЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ // Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ”, 10-11 грудня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 546 с./ – с. 69-72.

FULL TEXT

Павлюк, Ю. М., Богатирьова Г.В.,АВТОМАТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОШЕНОСТІ ПАПЕРУ // Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ”, 10-11 грудня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 546 с./ – с. 87-90.

FULL TEXT

Павлюк, Ю. М., Богатирьова Г.В., Оцінка забрудненості паперових грошей // Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 15-16 травня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 487 с./– С. 109-112.

FULL TEXT

Ландік Б.В., Микитенко В.І., Двоканальні оптико-електронні системи спостереження // Збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ”, 10-11 грудня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 546 с./ – с.78-80.

FULL TEXT

Ландік Б.В., Микитенко В.І., Двоканальні оптико-електронні системи спостереження // Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 15-16 травня 2019 р. ? К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – 487 с. /– С. 97-100.

FULL TEXT

Borovytsky V.M., Averin D., LED illumination optical system// Proceedings of the Conference “Optics and High technology material science - 2018”.

Borovytsky V.M., Averin D., Calculation of the optical element of the positioning system// Proceedings of the Conference “Photonics -ODC 2018”.

Borovytsky V., Hudz O., Abbe experiment with inclined grating // Proceedings of SPIE – 2018. Vol. 10745, 1074512.

Hudz O.E., Botovytsky V.M., Improved setup for Abbe-Porter experiment // Proceedings of the Conference “Photonics – 2018”.