НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Системи керування космічними апаратами

Проводиться розроблення прецизійних цифрових систем керування орієнтації, нових алгоритмів управління орієнтацією, систем реєстрації руху елементів складних орбітальних конструкцій, математичне моделювання систем керування розкриттям багатоланкових конструкцій космічних апаратів,

Алгоритмічні засоби обробки інформації

Проводиться розроблення алгоритмічних засобів підвищення точночті та надійності інформації про положення рухомих об'єктів, яка надходить від первинних чутників, а також підвищення якості автоматичного керування рухом рухомих об'єктів.

Цифрові адаптивні слідкуючі системи та системи стабілізації

Проводиться розроблення систем стабілізації та слідкування різних вимірювальних засобів рухомих об'єктів на кшталт краблів, бронетанкової техніки автомобілів, літальних апаратів в умовах просторового кутового та лінійного рухів вимірювальних засобів, як-от радіолокаційні пости, оптичні прилади, та просторового качання .

Комп'ютерні симулятори динамічних систем

Проводиться розроблення динамічних симуляторів для імітаційного моделювання в реальному часі цифрових систем стабілізації, слідкування та керування.

Реєстрація та обробка вібраційних сигналів.

Проводиться розроблення систем та засобів віброізоляції прецизійного обладнання космічних апаратів та технологічного обладнання для електронної промисловотсі, засобів вимірювання вібраційного фона будівель та споруд.

Оптико-електронні системи спостереження різного призначення

Розробка апаратури для атестації та контролю параметрів телевізійних та тепловізійних систем.

Керівник напрямку - професор, д.т.н. Колобродов В.Г.

Авіакосмічні оптико-електронні системи

Проводиться розроблення авіакосмічних оптико-електронних систем дистанційного моніторингу видимого та інфрачервоного діапазонів спектру, апаратури для атестації та контролю параметрів телевізійних та тепловізійних систем наземного, авіаційного та космічного базування, дослідження комплексування інформації в оптико-електронних системах дистанційного спостереження

Керівник напрямку - професор, д.т.н. Микитенко В.І.

Автоматизація розрахунків складних оптичних систем та розроблення методів їх оптимізації

В рамках цього напряму досліджуються сучасні методи та розроблюється відповідне програмне забезпечення для синтезу, аналізу, локальної та глобальної оптимізації, визначення допусків на параметри складних центрованих і просторових оптичних систем, що можуть містити градієнтні середовища та поверхні різних типів (стандартні, асферичні, фазові, дифракційні, голограмні тощо).

Дослідження проводить доцент, к.т.н. Сокуренко В.М.

Дистанційне виявлення прихованих вибухових речовин та вогнепальної зброї в реальному режимі часу.

Ведуться роботи в рамках проекту НАТО "EXTRAS"

Розробка та вдосконалення оптико-електронних систем для офтальмології, медичної діагностики

Ведуться роботи з оптометрії, аберометрії оптичної системи ока, кераторефрактометрії, в рамках яких розробляються рейтресінговий метод аберометрії оптичної системи ока, метод точкової топографії передньої поверхні рогівки ока, рейтресінговий офтальмологічний аберометр, фундус камери.

Керівник напрямку - професор, д.т.н. Чиж І.Г.