Кодекс честі НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Антикорупційна програма НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Навчально-методичні розробки

 
1. Основи теорії чутливих елементів
1.1. Дослідження властивостей чутливих елементів систем орієнтації. Лабораторний практикум. (Лазарев Ю.Ф.)
1.2. Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації. Підручник (Лазарєв Ю.Ф., Бондар П.М.)
1.3. Кінематика твердого тіла (Лазарев Ю.Ф.)
1.4. Прикладна гіроскопія. Тлумачний словник. (Лазарев Ю.Ф.)
1.8. Теорія гіроскопів. Практикум (Лазарев Ю.Ф.)
1.6. Плакати з дисципліни "Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
1.7. Формули для довідок з дисципліни "Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
1.8. Лекції 1-5 з дисципліни "Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
1.9. Лекції 6-9 з дисципліни "Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
1.10. Лекції 10-14 з дисципліни "Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
1.11. Лекції 15-18 з дисципліни "Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
1.12. "Прикладні методи дослідження алгоритмів систем орієнтації" (Лазарев Ю.Ф.)
2. Моделювання на ЕОМ
2.1. New Комп’ютерне моделювання процесів і систем Практикум (Д.О. Півторак, Ю.Ф. Лазарєв, С.Л. Лакоза)
2.2. MATLAB і моделювання динамічних систем. Ч.1. "Вступ у Matlab" (Лазарев Ю.Ф.)
2.3. MATLAB і моделювання динамічних систем. Ч.2. "Програмування у Matlab" (Лазарев Ю.Ф.)
2.4. Начала программирования в среде MatLab (Лазарев Ю.Ф., pdf, 6Mb)
2.5. Початки програмування в середовищі MatLab (Лазарєв Ю.Ф., djvu, 5.5Mb)
2.6. Моделювання на ЕОМ (Лазарев Ю.Ф., pdf, 13Mb)
2.7. Моделирование процессов и систем в MATLAB (Лазарев Ю.Ф., djvu, 14Mb)
2.8. MATLAB 5.x (Лазарев Ю.Ф., pdf, 7.5Mb)
2.9. Моделирование процессов и технических систем в MATLAB (Лазарев Ю.Ф., pdf, 12.5Mb)
2.10. Завдання до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання на ЕОМ" (Лазарев Ю.Ф.)
2.11. Методические указания для выполнения компьютерных практикумов по дисциплине "Математическое моделирование на ЭВМ" Часть 1. (Пивторак Д.О.)
2.12. Методические указания для выполнения компьютерных практикумов по дисциплине "Математическое моделирование на ЭВМ" Часть 2. (Пивторак Д.О.)
3. Теорія та розрахунок приладів та систем
3.1. Одинцов А.А. Теория и расчет гироскопических приборов. (3.8 Mb, djvu)
3.2. Одинцов А.А. и др. Теория гироскопов и гироскопических приборов. Практикум (8.7 Mb, djvu)
3.3. Методические указания к домашним заданиям по курсу "Теория и расчет приборов и систем" (Мелешко В.В.)
3.4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу "Теорія та розрахунок приладів і систем" (Мелешко В.В.)
4. Теорія автоматичного керування
4.1. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу "Теорія автоматичного керування" (Бурау Н.І., Мураховський С.А., Сопілка Ю.В.)
4.2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія автоматичного керування" (Мураховський С.А.)
4.3. Методичні вказівки до контрольних завдань з курсу "Теорія автоматичного керування" ( Бондар П.М., Бурау Н.І.)
4.4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" ( Бурау Н.І.)
5. Навігаційні системи
  Бесплатформенные инерциальные навигационные системы. Учебное пособие. Мелешко В.В., Нестеренко О.И.   (pdf in Russian, 1 Mb)
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Навігаційні системи"   (укр.)   (рус.) (Мелешко В.В.)
Лабораторні роботи
5.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ ПРЯМЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА И ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
5.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СО СВОБОДНОЙ В АЗИМУТЕ ОРИЕНТАЦИЕЙ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
5.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНС С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ОПОРНОГО ТРЕХГРАННИКА (ИНС ТИПА И-21)
5.5. ФИЗИЧЕСКОЕ ГИРОКОМПАСИРОВАНИЕ ИНС ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКОГО ТИПА
5.6. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ГИРОКОМПАСИРОВАНИЕ
5.7. МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (БИНС)
5.8. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ (ИНТЕГРИРОВАННОЙ) НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
5.9. МАЛОГАБАРИТНАЯ ИНЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА МИС-2
5.10. ИНЕРЦИАЛЬНАЯ КУРСОВЕРТИКАЛЬ
5.11. КАЛИБРОВКА НАВИГАЦИОННОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА
6. Комп'ютерні технології у проектуванні приладів
6.1. Цикл практичних робіт:  "Программа обработки электронных таблиц Microsoft Excel"
6.2. Методические указания к курсовой работе "Работа с электронными таблицами Excel" (Мелешко В.В)
6.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЕКТУВАННІ ПРИЛАДІВ". Розділ 2.
6.4. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЕКТУВАННІ ПРИЛАДІВ"
7. Вимірювальні перетворювачі, прилади та системи
7.1. Конспект лекцій з курсу "Вимірювальні перетворювачі, прилади та системи" Частина 1. ЛЕКЦІЇ 1-11
7.2. Конспект лекцій з курсу "Вимірювальні перетворювачі, прилади та системи" Частина 2. ЛЕКЦІЇ 12-16
7.3. Конспект лекцій з курсу "Вимірювальні перетворювачі, прилади та системи" Частина 3. ЛЕКЦІЇ 17-27
7.4. Лабораторні роботи по ВППіС. Розділ 1. Прилади курса.
7.5. Лабораторні роботи по ВППіС. Розділ 2. Гіровертикалі.
7.6. Лабораторні роботи по ВППіС. Розділ 3. Вимірювальні прилади.
7.7. Вимірювальні перетворювачі, прилади і системи. Методичні вказівки до виконання курсових проектів.
7.8. Домашні завдання з дисципліни "Вимірювальні перетворювачі, прилади і системи".
8. Випробування приладів і систем
8.1. Випробування приладів і систем: Види випробувань та сучасне обладнання. Навчальний посібник. (Аврутов В.В., Аврутова І.В., Попов В.М.)
9. Додаткові розділи фізики
9.1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОРІЄНТАЦІЇ І НАВІГАЦІЇ. Лабораторний практикум. (П.М.Бондар, Ю.В.Степанковський)
10. Теоретична механіка
10.1. Теоретична механіка. Методичні вказівки до виконання РГР за темою "Складний рух точки". (В.В. Аврутов)
11. Динаміка та керування рухомими об'єктами
11.1. Дослідження динаміки літака. Лабораторний практикум (Степанковський Ю.В.)
11.2. Дослідження динаміки штучного супутника Землі. Лабораторний практикум (Клішта А.В., Степанковський Ю.В.)
11.3. Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни "Динаміка та керування рухомими об'єктами" для студентів ОКР спеціаліст (Степанковский Ю.В.)
11.4. Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни "Динаміка та керування рухомими об'єктами" для студентів ОКР магістр (Степанковский Ю.В.)
12. Системи орієнтації та стабілізації
12.1. Лабораторні роботи з дисципліни "Системи орієнтації та стабілізації" (Бондар П.М.)
13. Електричні мікромашини (перетворюючі пристрої)
13.1. Преобразующие устройства приборов. Т1. Электродвигатели (силовые микромашины)(Степанковский Ю.В.)
13.2. Перетворюючі пристрої приладів. Т2. Інформаційні електричні мікромашини (Степанковський Ю.В.)
13.3. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни "Перетворюючі пристрої" (Степанковский Ю.В.)
13.4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Перетворюючі пристрої" (Степанковский Ю.В.)
14. Проектування приладів і систем
14.1. Проектуванння приладі і систем. Методичні вказівки до виконання курсових проектів.
15. Новітні прилади
15.1. Новітні прилади орієнтації та навігації. Лабораторний практикум
16. Системи CAE/CAD
16.1. Системи CAE/CAD. Практикум (Цибульник С.О.)
17. Основи теорії вимірювальних приладів
17.1. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни "Основи теорії вимірювальних приладів"
18. Прикладна механіка
18.1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прикладна механіка" (Бондар П.М., Мироненко П.С.)
18.2. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Прикладна механіка" (Мироненко П.С., Цибульник С.О.)
18.3. Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисципліни "Прикладна механіка". Розділ 1. Опір матеріалів (Цибульник С.О.)
18.4. Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисципліни "Прикладна механіка". Розділ 2. Теорія механізмів та машин (Кафедра ДММ та ОМ)
19. Конструювання приладів
19.1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання приладів" (Бондар П.М., Мироненко П.С.)
19.2. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Конструювання приладів" (Бондар П.М.)
19.3. Прилади точної механіки. Схеми і конструкції вузлів та приладів (Кашперский В.С., Лазаренко А.И., Мироненко П.С.)
20. Вступ до фаху
20.1. Методичні вказівки до виконання рефератів з дисципліни "Вступ до фаху" (Бондар П.М.)
21. Діагностика та надійність приладів і систем
21.1. Надежность и диагностика приборов и систем. Учебное пособие (Бурау Н.И., Аврутов В.В.)
21.2. Испытания инерциальных приборов. Учебное пособие (Аврутов В.В.)
22. Спеціальні розділи математики
22.1. Математичні моделі фізичних процесів. Практикум(Цибульник С.О., Бурау Н.І.)
Інформаційні технології в приладобудуванні
 . Інформаційні технології в приладобудуванні. Практикум (Кравченко І.В., Мамута М.С.)
Курсове та дипломне проектування
  Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник
  Магістерська дисертація. Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення
  Лазарєв Ю.Ф., Бобровицька Я.Г. "Розроблення і моделювання алгоритмів безплатформової системи орієнтації"
  Разработка алгоритмического обеспечения бесплатформенной инерциальной навигационной системы
  Моделювання динамічних систем у MATLAB. Навчальний посібник (Лазарев Ю.Ф.)
  MATLAB і моделювання динамічних систем. Ч.3. "Пакет програм Simulink" (Лазарев Ю.Ф.)
  MATLAB і моделювання динамічних систем. Ч.4. "Засоби взаємодії Matlab з Simulink" (Лазарев Ю.Ф.)
  MATLAB і моделювання динамічних систем. Ч.5. "Моделювання динамічних систем" (Лазарев Ю.Ф.)
  Довідник з MATLAB (Лазарев Ю.Ф.)
  Завдання до самостійної роботи з дисципліни "Оптимальні та цифрові системи керування"
  Індивідуальні плани роботи магістрантів V курсу
  Архів дипломних робіт, проєктів та магістерських дисертацій