Практика

Відповідно до «Державного стандарту освіти» обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є виробнича практика. Зміст практики визначається освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, магістрів.

Навчальним планом підготовки бакалаврів та магістрів передбачено переддипломну практику .

Переддипломна практика бакалаврів

Пeреддипломна практика проходить на 4-му курсі (8-й семестр) протягом 5-ти тижнів і передбачає "включення" майбутніх спеціалістів у виробничий або науково-дослідний процес на базі піприємств. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності із темою дипломного проекту. За час практики студенти мають змогу одержати досвід роботи за фахом та зібрати матеріал за темою дипломного проекту. Підриємствами може бути промислове підприємство галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, медицини, безпеки, зв'язку або кафедри НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського".
Відповідно до зазначеного, кафедра заключає двосторонні договори з підприємствами, які і є базами виробничої практики.

Переддипломна практика магістрів

Пeреддипломна практика магістрів проходить на заключному курсі і передбачає "повне включення" майбутніх спеціалістів у виробничий або науково-дослідний процес на базі підриємств майбутніх місць роботи. Практика проводиться на підприємствах галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, комерційних технічних фірмах, що здійснюють монтаж та наладку мереж та устаткування. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності із темою магістерської роботи. В залежності від освітньої програми: "професійна", "наукова", цими підриємствами може бути виробнице підприємство лідери галузі або науково-дослідні установи. В останньому випадку як правило відбувається підготовка студентів до вступу в аспірантуру.
Навчальний план освітньої "професійної" програми включає переддипломну практику, яка є безпосередньою підготовкою до самостійної роботи в якості інженера, що спеціалізується в області проектування, монтажу та експлуатації оптичного та оптико-електронного обладнання, наукових досліджень, програмування. Переддипломна практика передбачена на 5-му курсі (9-й семестр) протягом 8 тижнів і проводиться відповідно до теми магістерської роботи.
"Наукова" освітня програма передбачає обов’язкову науково-дослідницьку практику на 6-му курсі (12 семестр) протягом 5-ти тижнів і проводиться відповідно до теми дипломного дослідження.
Практика проходить на підприємствах галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, в науково-дослідних інститутах чи наукових відділах підприємств, на кафедрах НТУУ «КПІ».

Програма практики

ПОТОЧНА ПРАКТИКА

Передипломна практика бакалаврів

Студент Група Місце практики <@--th width="30%"> Тема практики Керівник
Борсук Богдан Максимович ПО-91 КП СПБ «Арсенал» Кучеренко О.К.
Слінченко Юрій Миколайович ПО-91 КП СПБ «Арсенал» Кучеренко О.К.
Шинкарьов Данило Дмитрович ПО-91 КП СПБ «Арсенал» Микитенко В. І.
Данильченко Даніїл Юрійович ПО-91 ДП «Укртестметрстандарт» Боровицький В. М.
Залізняк Максим Ігоревич ПО-91 ДП «Укртестметрстандарт» Боровицький В. М.
Крутіус Артур Романович ПО-91 ДП «Укртестметрстандарт» Кравченко І. В.
Трусов Максим Олексійович ПО-91 ДП «Укртестметрстандарт» Кравченко І. В.
Костенко Денис Сергійович ПО-91 ТОВ «Альпакд» Чиж І. Г.
Лавренюк Дарина Максимівна ПО-91 ТОВ "Компанія Інформаційні системи" Сокуренко В.М.
Лисаченко Егор Ігорович ПО-91 ТОВ «Глобал Лоджик Україна» Чиж І.Г.
Гавриленко Аліса Олександрівна ПО-91 НТУУ "КПІ" ВП Мамута М. С.
Голік Валерія Олександрівна ПО-91 НТУУ "КПІ" ВП Колобродов В. Г.
Бондаренко Дмитро Олександрович ПО-91 НТУУ "КПІ" ВП Колобродов В. Г.
Новіков Данило Максимович ПО-91 НТУУ "КПІ" ВП Микитенко В. І.
Яценко Андрій Олександрович ПО-91 НТУУ "КПІ" ВП Сокуренко В. М.

Передипломна практика магістрів

Студент Група Місце практики Тема практики Керівник
Доцик Андрій ПО-11мп Колобродов В.Г.