Сокуренко В.М.

Сокуренко Вячеслав Михайлович

кандидат технічних наук (2001), доцент(2003).

Закінчив приладобудівний факультет Київського політехнічного інституту.

  Автор більше 160 наукових праць, серед яких:
 • Навчальний посібник - 3
 • Монографії - 1
 • Статті - 62
 • Патенти - 25
 • Навчально-методичні розробки - 2

  Викладає дисципліни:
 • Медичні оптичні та оптико-електронні пролади.
 • Перетворення сигналів в оптико-електронних системах.
 • Фотоприймальні елементи та пристрої.
 • Спеціальні розділи математики.

  Напрямки наукової роботи:
 • Автоматизація проектування оптичних систем,
 • Офтальмологічна апаратура.

Контактна інформація:   E-mail: meta2@meta.ua

 

Основні праці:

 1. Сокуренко, В. М. Перетворення сигналів в оптико-електронних системах [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 114 с.
 2. Сокуренко, В. М. Фотоприймальні елементи та пристрої [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 157 с.
 3. Sokurenko, V. (2024). Automated Design of Multi-element Optical Systems for Various Purposes. In: Bezuglyi, M., Bouraou, N., Mykytenko, V., Tymchyk, G., Zaporozhets, A. (eds) Advanced System Development Technologies I. Studies in Systems, Decision and Control, vol 511. Springer, pp. 85–115, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44347-3_3
 4. Сокуренко В. М., Неділюк В. С., Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2012. – № 1 - с. 81-88.
 5. Vyacheslav Sokurenko, Oleg Sokurenko. Automated design of zoom riflescope with extended parameters”, KPI Science News, no. 1–2, pp. 102–109, 2022. DOI: https://doi.org/10.20535/kpisn.2022.1-2.252085.
 6. Сокуренко В. М., Макаренко Я. І. Розробка оптичних систем методами глобальної оптимізації // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування. – 2015. – № 50(2) – c. 51-60.
 7. Сокуренко В. М., Буйлов І. С. Застосування адаптивного методу диференційної еволюції Коші для розрахунку об’єктивів // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування. – 2016. – № 51(1) – c. 41-47.
 8. V. Kolobrodov, D. Pozdniakov, V. Sokurenko, V. Tiagur. Development of software for combining finite element and optical analyses // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4. – No.9 (88). – P. 46-53.
 9. Сокуренко В. М., Бондарчук Д. П. Автоматизований параметричний синтез фотооб’єктива зі зменшеною дисторсією // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування. – 2018. – № 56(2) – c. 18-24.
 10. Сокуренко В. М., Вакуленко М. М. Автоматизований розрахунок окулярів з дифракційними оптичними елементами // Вісник Хмельницького національного університету : Технічні науки. – Хмельницький, 2018. – №1 (257). – с. 107-112.
 11. Сокуренко В. М., Смажко І. О. Автоматизований розрахунок оптичної системи SWIR-об’єктива // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – №6 (279). – с. 202-205. DOI: 10.31891/2307-5732-2019-279-6-202-205.
 12. Сокуренко В. М., Тростянська О. В. Синтез оптичної системи окуляра для мікродисплея з високою роздільною здатністю // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – №6 (279). – с. 206-210. DOI: 10.31891/2307-5732-2019-279-6-206-210.
 13. Сокуренко В. М., Крижній А. І. Автоматизований параметричний синтез ширококутних окулярів з полем зору 90° // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. №6, 2022 (315), c. 213-218. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-213-218.
 14. Сокуренко В. М., Хуторовий І. Т., Сокуренко O. М. Розроблення оптичних систем 16-лінзових ортоскопічних телеоб’єктивів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. №6, 2022 (315), c. 219-223. – Режим доступу: DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-315-6-219-223.
 15. Сокуренко В. М., Сокуренко О. М. Автоматизований розрахунок оптичної системи панкратичного прицілу // Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування. – 2022. – № 63(1), с. 25-33. DOI: 10.20535/1970.63(1).2022.260634.
 16. Сокуренко В. М., Сокуренко О. М. Асферичні дводзеркальні об’єктиви наносупутників для дистанційного зондування Землі та пошуку корисних копалин // Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування. – 2023. – № 65(1), с. 13-18. DOI: 10.20535/1970.65(1).2023.283200.
 17. Сокуренко В. М., Сокуренко О. М. Автоматизований розрахунок ортоскопічних асферичних дзеркальних об’єктивів Корша для наносупутників // Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування. – 2023. – № 66(2), с. 15-20. DOI: 10.20535/1970.66(2).2023.294934.
 18. Yun Kai, Jet Lem, Marcus Ossiander, Maryna L. Meretska, Vyacheslav Sokurenko, Steven E. Kooi, Federico Capasso, Keith A. Nelson, and Thomas Pezeril, “High-power laser beam shaping using a metasurface for shock excitation and focusing at the microscale,” Optics Express, 2023, Vol. 31, Issue 19, pp. 31308-31315 DOI: https://doi.org/10.1364/OE.487894.
 19. В. М. Сокуренко, Г. С. Тимчик, І. Г. Чиж Око людини та офтальмологічні прилади: навч. посіб.– К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 264 с
 20. V. M. Sokurenko, V. V. Molebny. Damped least-squares approach for point-source corneal topography. // Ophthalmic and Physiological Optics. – 2010. – Vol. 29, No. 3. – P. 330-337.
 21. V.V. Molebny, I. G. Pallikaris, L. P. Naoumidis, I. H. Chyzh, S. V. Molebny, V. M. Sokurenko. Retina ray-tracing technique for eye-refraction mapping // SPIE Proceeding. - 1997. - Vol. 2971. - P. 175-183.
 22. V. V. Molebny, I. H. Chyzh, V. M. Sokurenko, S. V. Molebny, I. G. Pallikaris, L. P. Naoumidis. Phase-transparency model of an eye optical system // SPIE Proceeding. - 1997. - Vol. 3192. - P. 233-242.
 23. V. V. Molebny, I. H. Chyzh, V. M. Sokurenko, I. G. Pallikaris, L. P. Naoumidis, Eye aberrations analysis with Zernike polynomials // SPIE Proceeding. - 1998. - Vol. 3246. - P. 228-237.
 24. V. Molebny, I. Pallikaris, S. Panapogoulou, I. Chyzh, V. Sokurenko. Eye refraction distribution: studies with Tracey-1 // Physiological Optics. Topical Meetings Digest Series. – 1999. – Vol. 23. – P. 51-52.
 25. I. H. Chyzh, V. M. Sokurenko. Accuracy of modal wavefront estimation from eye transverse aberration measurements // SPIE Proceeding. - 2001. - Vol. 4156. - P. 338-345.
 26. I. H. Chyzh, V. M. Sokurenko, I. Y. Osipova. Influence of eye micromotions on spatially resolved refractometry // Proc. of SPIE. – 2001. – Vol. 4156. – P. 346-354.
 27. Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи для студентів напряму 0911 "Лазерна та оптоелектронна техніка" / Укладачі: В. Г. Колобродов, І. В. Кравченко, Л. А. Міхеєнко, В. М. Сокуренко. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка"", 2003. - 20 с.
 28. Програма автоматизованого аналізу оптичних систем "Луч": Методичні вказівки до виконання розрахунків оптичних систем у курсових та дипломних проектах для студентів спеціальності 7.091101 "Лазерна та оптоелектронна техніка" / Укладач В. М. Сокуренко. - К.: Видавництво "Поліграфіст", 2003. - 28 с.