Магістр за освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"


Програми вступних іспитів

Увага !!!


       Для вступу в магістратуру потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). У 2023 році ЄВІ складається з двох частин – іноземної мови (за вибором вступника) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня та з 26 червня до 18 липня скласти його.

Обов’язково під час подання електронних заяв потрібно надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4000 знаків (без врахування пробілів).

Мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет - 125, для вступу на контракт - 100

       Заяви для вступу подаються виключно електронно (окрім особливих випадків) на сайті vstup.edbo.gov.ua. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20.

      Із освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" можна ознайомитись у розділі "Методична робота", або за посиланням

КОНКУРСНИЙ БАЛ

       Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
      КБ = П1 ,
     •де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Ключові дати вступу до магістратури


     •08 травня – 31 травня(до 18:00) - Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ
     •26 червня - 18 липня - Іспити ЄВІ
     •01 липня - Початок реєстрації електронних кабінетів
     • 17 - 28 липня - Фахові вступні випробування
     •31 липня - 21 серпня - Подання заяв

Вартість навчання на денній формі за контрактом 1 рік – 35 900 грн;
Загальна вартість навчання за весь період, освітньо-професійна програма (денна, 1 рік 4 міс) – 53 850 грн;
Загальна вартість навчання за весь період, освітньо-наукова програма (денна, 1 рік 9 міс) – 71 800 грн;
Заочна форма навчання, 1 рік – 23 900 грн;
Загальна вартість навчання за весь період, освітньо-професійна програма (заочна, 1 рік 4 міс) – 35 850 грн.