Магістр за освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"

Вся актуальна офіційна інформація щодо вступу в магістратуру (правила, дати іспитів, вартість, обсяги тощо) розміщена на сайті приймальної комісії КПІ pk.kpi.ua/entry-5-course


Програми вступних іспитів
Навчання проводиться за освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" , яка має сертифікат акредитації Нацiональної агенції із забезпечення якості вищої освіти.

Увага !!!


       Для вступу в магістратуру потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). У 2024 році ЄВІ складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись та класти його.

Обов’язково під час подання електронних заяв потрібно надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4000 знаків (без врахування пробілів).
       Заяви для вступу подаються виключно електронно (окрім особливих випадків) на сайті vstup.edbo.gov.ua. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 10.