НАУКОВА РОБОТА

Наукова школа

Оптико-електронні системи спостереження різного призначення

Керівник школи в даний час: Колобродов Валентин Георгійович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України,

В 1979 році за ініціативою Міністерства оборонної промисловості СРСР на базі приладобудівного факультету Київського політехнічного інституту спільно з заводом «Арсенал» (м.Київ) було створено галузеву науково-дослідну лабораторію з розробки оптико-електронних систем спеціального призначення. В 1980 - 1986 роках були виконані кілька комплексних науково-технічних розробок в галузі створення авіаційних і танкових прицільно-оглядових комплексів на замовлення заводу «Арсенал» і Красногорського механічного заводу (м.Красногорськ). Керівником робіт був доцент кафедри оптичних приладів Колобродов В.Г. В подальшому ці роботи були продовжені в напрямку створення розрахункового інструментарію для забезпечення розробок тепловізійної техніки військового призначення – авіакосмічного, наземного та морського базування і лягли в основу вітчизняного тепловізійного приладобудування. Грунтовні розробки також виконувались в області методичного та апаратного забезпечення вимірювання характеристик тепловізорів та космічних оптико-електронних систем спостереження. Фактично в середині 90-х на кафедрі оптичних приладів та в галузевій НДЛ виникла наукова школа на чолі з Колобродовим В.Г.

В кінці 20 сторіччя в рамках наукової школи сформувались три взаємопов’язані напрями: тепловізійні системи і технологій, дослідження зорового сприйняття людини, дифракційна оптика та обробка зображень. Виконувались сумісні проекти з Німеччиною, США, Грецією, Китаєм. За більш ніж 20-річну історію в рамках школи виросли три покоління дослідників. Умовна структура школи показана на рисунку (вказані прізвища лише членів з науковим ступенем або аспірантів). На сьогодні колектив школи складається більш, ніж з 40 активно діючих дослідників, викладачів, аспірантів та студентів. Серед них 8 докторів технічних наук, 17 кандидатів технічних наук.

Наукова школа

Найбільш потужним є напрям розробки тепловізійних систем різного призначення. Створені технічні рішення, методологія проектування, методи та апаратура атестації та контролю параметрів тепловізорів знайшли впровадження у вітчизняних розробках, в Росії, Китаї. Наразі наукова тепловізійна школа професора Колобродова є загально визнаною в Україні та відомою в світі. Прикладом цього є те, що за ініціативою французької сторони в університеті Universite du Maine було відкрито підготовку інженерів оптоелектронної техніки за напрацюваннями колективу наукової школи. Результати досліджень зорової діяльності людини та обробки зображень в мікроскопах було впроваджено в комерційні об’єкти, які захищені діючими патентами США.