Кафедра КІОНС запрошує до вступу в аспірантуру на здобуття рівня доктора філософії (PhD)

Основні положення вступу до аспірантури викладені на сайті відділу аспірантури та докторантури "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Освітня програма рівня доктора філософії (PhD) та навчальні плани (НП)


Силабуси (робочі програми) дисциплін

Нормативні дисципліни:

📌 Філософські засади наукової діяльності [очна] [заочна]
📌 Іноземна мова для наукової діяльності [очна] [заочна]
📌 Методологія наукових досліджень у галузі [очна] [заочна]
📌 Спеціальні розділи теорії автоматичного керування [очна] [заочна]
📌 Програмно-технічні засоби систем керування [очна] [заочна]
📌 Моделювання та оптимізація об’єктів та систем керування [очна] [заочна]
📌 Організація науково-інноваційної діяльності [очна] [заочна]
📌 Педагогічна практика [очна заочна]

Вибіркові дисципліни:

📌 Каталог вибіркових дисциплін
📌 Силабуси вибіркових дисциплін очної форми навчання
📌 Силабуси вибіркових дисциплін заочної форми навчання

Розклад занять

І рік навчання:

📌 ПГ-11ф
📌 ПГ-11фв

ІІ рік навчання:

📌 ПГ-01ф


Аспіранти кафедри КІОНС

Павловська Юлія

Науковий керівник - Бурау Н.І.

Напрям наукової роботи: Малогабаритні рухомі платформи.

Гуриненко Станіслів

Науковий керівник - Бурау Н.І.

Напрям наукової роботи: Сенсори для атономних підводних об'єктів.

Гудзь Олексій

Науковий керівник - Боровицький В.М.

Напрям наукової роботи: Комп'ютерно-інтегрована система 3D зображень.

Авдійонок Ірина

Науковий керівник - Боровицький В.М.

Напрям наукової роботи: Фотонні інтегральні схеми для обробки сигналів.

Мишура Карина

Науковий керівник - Павловський О.М.

Напрям наукової роботи: Системи інтелектуальної підтримки руху безпілотних об'єктів.