Конференції

Photonics Spectra Conference January 9-12 2023

Automate 2023, May 22–25, 2023, Detroit, Michigan, USA.

Наукові заходи "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Optical Society of America Events shedule.

European Optic Society Events shedule.

SPIE Events shedule.

Конференція "Приладобудування: стан і перспективи"

Поточна конференція відбудеться 16-18 травня 2023 р.

Метою конференції є обмін досвідом фахівців з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, зустрічі з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці, формування інноваційних пропозицій.

Робочі мови конференції - українська, англійська.

Організатор:
Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського",
Приладобудівний ф-т
Академія інженерних наук України
03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1

 • СЕКЦІЯ 1 КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ І КЕРУВАННЯ
 • СЕКЦІЯ 2 ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ. ФОТОНІКА
 • СЕКЦІЯ 3 КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ
 • СЕКЦІЯ 4 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕОРІЯ І ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО І НАНОПРИСТРОЇВ
 • СЕКЦІЯ 5 АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 • СЕКЦІЯ 6 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • СЕКЦІЯ 7 НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНІЧНА ТА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА, ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ
 • СЕКЦІЯ 8 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
 • СЕКЦІЯ 9 МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ
 • СЕКЦІЯ 10 АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • СЕКЦІЯ 11 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Конференція "Погляд у майбутнє приладобудування"

Поточна конференція відбудеться 16-17 травня 2023 р.

Метою конференції є залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до досліджень з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, формування інноваційних пропозицій.

Робочі мови конференції - українська, англійська.

Організатор:
Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського",
Приладобудівний ф-т

03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1

  Тематика конференції:
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування.
 • Оптичні та оптико-електронні прилади і системи.
 • Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні.
 • Автоматизація, робототехніка та технології Industry 4.0.
 • Інформаційно-вимірювальні технології.
 • Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика.

Архів

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021