Конференції

Automate 2024, May 6-9, 2024, Detroit, Michigan, USA.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”, 11-17 березня 2024 року, Черкаський національний університеті імені Богдана Хмельницького.

BioPhotonics Conference October 23-27 2023

Наукові заходи "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Optical Society of America Events shedule.

European Optic Society Events shedule.

SPIE Events shedule.

Конференція "Приладобудування: стан і перспективи"

Поточна конференція відбудеться 16-18 травня 2023 р.

Метою конференції є обмін досвідом фахівців з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, зустрічі з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці, формування інноваційних пропозицій.

Робочі мови конференції - українська, англійська.

Організатор:
Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського",
Приладобудівний ф-т
Академія інженерних наук України
03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1

 • СЕКЦІЯ 1 КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ І КЕРУВАННЯ
 • СЕКЦІЯ 2 ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ. ФОТОНІКА
 • СЕКЦІЯ 3 КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ
 • СЕКЦІЯ 4 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕОРІЯ І ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО І НАНОПРИСТРОЇВ
 • СЕКЦІЯ 5 АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 • СЕКЦІЯ 6 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • СЕКЦІЯ 7 НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНІЧНА ТА МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА, ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ
 • СЕКЦІЯ 8 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
 • СЕКЦІЯ 9 МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ
 • СЕКЦІЯ 10 АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • СЕКЦІЯ 11 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Конференція "Погляд у майбутнє приладобудування"

Поточна конференція відбудеться 16-17 травня 2023 р.

Метою конференції є залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до досліджень з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, формування інноваційних пропозицій.

Робочі мови конференції - українська, англійська.

Організатор:
Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського",
Приладобудівний ф-т

03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1

  Тематика конференції:
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування.
 • Оптичні та оптико-електронні прилади і системи.
 • Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні.
 • Автоматизація, робототехніка та технології Industry 4.0.
 • Інформаційно-вимірювальні технології.
 • Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика.

Архів

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021