Інтелектуальна система обробки польотної інформації

  1. Коротка анотація розробки<
           1.1. Область застосування: вимірювальна техніка; технічна діагностика та контроль динамічних об’єктів; експлуатація авіаційної техніки.
           1.2. В яких умовах використання є найбільш ефективним: Бортові інформаційні та діагностичні системи літальних апаратів.
          1.3. Задача, що вирішується даною розробкою: реалізовано систему, яка забезпечує аналіз параметрів та характеристик польотної інформації каналів частоти обертання ротору, вимірювання вібрації, температури, витрати палива та каналу запису усіх бортових переговорів на протязі 10 год. Запис проводиться  на твердотільні носії.
           1.4. За рахунок чого вирішується дана задача: впровадження нових інформаційних технологій для аналізу  та обробки інформації.
           1.5. Технічне вирішення задачі: модернізація існуючих бортових систем контролю та діагностики, або цілковита заміна на розроблену систему.
  2. Ринкова конкурентоздатність: конкурентоздатна.
  3. Характеристики для рекламних цілей: Нова система забезпечить підвищення ефективності визначення параметрів та характеристик вимірюваних та контрольованих у польоті динамічних процесів для забезпечення підвищення вірогідності визначення технічного стану двигуна на різних режимах експлуатації, для запобігання аварійно небезпечних ситуацій та зменшення витрат на обслуговування і відновлення двигуна.
  4. Стадія готовності: структура, алгоритм та програмне забезпечення – досліджено і розроблено.
  5. Захист прав інтелектуальної власності: є патент на метод визначення частоти обертання обладнання.
  6. Фото:

  Рис.1. Головне вікно програми


  Рис.2. Вкладка «Анализ»

   


  Рис.3. Вкладка «Анализ»


   

  7. Схема комерціалізації: 50:50.