Матеріально-технічне забезпечення

Для проведення навчального процесу за спеціальністю на кафедрі обладнані лабораторії та учбові класи:

🔸 Лабораторія мікропроцесорної техніки спільна з фірмою GLOBAL LOGIC .;
🔸 Лабораторія з курсу "Хвильова оптика";
🔸 Лабораторія з курсу "Теорія оптичних систем";
🔸 Лабораторія з курсу "Оптико-електронні прилади";
🔸 Лабораторія з курсу "Випробування та контроль оптико-електронних приладів";
🔸 Лабораторія з курсу "Оптичні вимірювання";

GL

Два комп'ютерні класи

Впровадження сучасних технологій навчання, пов'язане з тотальним застосуванням персональних комп'ютерів, використання глобальних комп'ютерних мереж, загальних і стандартних прикладних комп'ютерних програм, а також програм, розроблених викладачами кафедри власноручно, суттєво змінило характер і процес навчання. Тепер студенти розробку і оформлення індивідуальних завдань як під час навчання в університеті, так і вдома виконують за допомогою комп'ютера.

Такі головні програми є звичними і обов'язковими у навчальному процесі:

🔸 Word, Exсel, PowerPoint, AccessPower Point - офісні прикладні програми для оформлення документації;
🔸 C#, Visual C++, Python - інтегровані середовища для розробки та тестування програмного забезпечення;
🔸 MathCAD, MatLab - пакети прикладних програм для теоретичних досліджень і розрахунків;
🔸 Solid Works, AutoCAD Mechanic, AutoCAD Electric,ANSYS - інтегровані середовища для конструювання і креслення;
🔸 AVRStudio, MLab, AVRTool, UMPS - інтегровані середовища для розробки та тестування програмного забезпечення для мікро- контролерів;
🔸 NI Multisim, MicroCAP, Accel EDA, Altium Designer - інтегровані середовища для моделювання фотоприймальних і електронних пристроїв;
🔸 Oslo, Опал Zemax - пакети прикладних програм для розрахунків і оптимізації оптичних систем.

B навчальному процесі також застосовані спеціально розроблені на кафедрі прикладні програми:

  • Aber - для автоматизованого проектування оптичних систем;
  • Луч - для абераційного аналізу оптичних систем;
  • ВАРІО - для габаритного розрахунку дво- та трикомпонентних лінзових, дзеркальних та дзеркально-лінзових оптичних панкратичних систем з оптичною компенсацією зсуву площини зображень;
  • Конденсор - для розрахунку одно-, дво- і трилінзових конденсорів;
  • АСОК - для абераційного синтезу одно-, дво- і трилінзових склеєних та несклеєних оптичних компонентів;
triada

Спеціалізовані лабораторії