Колобродов В.Г.

Колобродов Валентин Георгійович.

доктор технічних наук (1997), професор (1995), лауреат Державної премії України (2014).

Закінчив  радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка в 1970 році.

Керівник наукової школи Оптико-електронні системи спостереження .
Керівник проекту Проектування бортових оптико-електронних систем космічного базування.

  Автор більше 200 наукових праць,в тому числі:
 • Монографій - 6
 • Підручників та навчальних посібників - 7

  Викладає дисципліни:
 • Основи хвильової оптики;
 • Оптико-електронні системи спостереження

  Напрямки наукової роботи:
 • Тепловізійні системи;
 • Інфрачервона техніка;
 • Космічні оптико-електронні системи.

Контактна інформація:   E-mail: thermo@ukr.net

 

Основні праці:

 1. Norbert Schuster, Valentin G. Kolobrodov. Infrarotthermographie. Zweite, uberarbeitete und erweiterte Ausgabe(Монографія); дрк; WILEY-VCH. - Berlin . - 2004. - 356 p.
 2. Norbert Schuster, Valentin G. Kolobrodov. Infrarotthermographie. (Монографія); WILEY-VCH. - Berlin . - 2000. - 340 p
 3. Колобродов В.Г. Инфракрасная термография.(Монография на китайском языке) Китайская корпорация космической промышленности (8358 институт), 1994. - 216 с.
 4. Хвильова оптика. Частина 2. Дифракція і поляризація світла: Підручник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи» спеціалізації «Комп'ютерно інтегровані оптико-електронні системи та технології» та спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Фотоніка та оптоінформатика» [Текст] / Автор : В. Г. Колобродов. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2018.–230 с.
 5. Хвильова оптика. Частина 1. Електромагнітна теорія світла та інтерференція: Підручник/Уклад.: В.Г. Колобродов. –К.:НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017.–208 с. –240 с.
 6. Когерентні оптичні спектроаналізатори: монографія / В.Г.Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов. – К.: Вид-во «Політехніка», 2015. – 180 с.
 7. Колобродов В.Г., Микитенко В.І. Комплексування інформації в багатоканальних оптико-електронних системах спостереження: монографія / Київ: «Аверс», 2013. - 178 с.
 8. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оптичних систем: Підручник.-К.:НТУУ"КПІ",2011-140с. АНОТАЦІЯ
 9. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження.- Підручник.- - К.: Політехніка, - 2007. - 364 с.
 10. Колобродов В.Г., Коваленко В.Ф. Розв'язування задач з курсу "Загальна фізика" (Розділ "Оптика"). Частина І. -Навчальний посібник.- Видання друге, доповнене та виправлене,- К.: ВТЦ Київський університет, - 2006. - 80 с.
 11. Колобродов В.Г., Коваленко В.Ф. Розв'язування задач з курсу "Загальна фізика" (Розділ "Оптика"). Частина ІІ. -Навчальний посібник. Видання друге, доповнене та виправлене,- К.: "ВТЦ Київський університет", - 2006. - 88 с.
 12. Колобродов В.Г., Коваленко В.Ф. Розв'язування задач з курсу "Загальна фізика" (Розділ "Оптика").- Навчальний посібник.- К.: ВТЦ "Київський університет", 2005. - 188 с.
 13. Колобродов В.Г., Норберт Шустер Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування).- Підручник.- ДКПП "Тираж". -1999. - 340 с.

   

 14. V.G. Kolobrodov, C.V. Dobrovolska V.I. Mykytenko, G.S. Tymchik, V.M. Tiagur Spaceborne linear array imager's spatial resolution for arbitrary viewing angles // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017, 104450J-104450J-9.
 15. V.G. Kolobrodov, G.S. Tymchyk, V.I. Mykytenko, M.S. Kolobrodov Physical and mathematical model of the digital coherent optical spectrum analyzer // Optica Applicata 2017(Vol.47), No.2, pp. 273-282.
 16. Kolobrodov, V. H., Lykholit, M. I., Mykytenko, V. I., Tiagur, V. M., Dobrovolska, K. V. Calculation Model for Optoelectronic Remote Sensing System’s Radiometric Resolution at Arbitrary Viewing Angles. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Радіотехніка». – 2017. – Вип. 69. – С.30 – 34.