Кучеренко О.К

Кучеренко Олег Костянтинович

кандидат технічних наук (1979), доцент (1988).

Закінчив в 1968 році з відзнакою приладобудівний факультет Київського політехнічного інститута. Працював в НДІі кріогенної електроніки. З 1971 року працює в НТУУ «КПІ» на посадах старшого інженера, старшого наукового співробітника, доцента.

  Автор більше 70 наукових праць

  Викладає дисципліни:
 • Випробування оптичних приладів;
 • Волоконна та інтегральна оптика

  Напрямки наукової роботи:
 • Розроблення стендової апаратури для випробування оптичних приладів,/li>
 • Оцінка впливу зовнішніх факторів на якість роботи оптичних приладів.

Контактна інформація:   E-mail: oleg.k.kucherenko@gmail.com

 

Основні праці:

 1. Кучеренко, О. К. Розрахунок і конструювання оптичних приладів: Підручник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2021-197с
 2. Контроль якості зображення об'єктивів : монографія Уклад. : О. К.Кучеренко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.– 85с.
 3. Кучеренко, О. К. Розрахунок і конструювання оптичних приладів: Навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2018-155с
 4. Кучеренко, О. К. Розрахунок і конструювання оптичних приладів: Навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2016
 5. Кучеренко, О. К. Волоконна і інтегральна оптика : навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2016
 6. Оптичні схеми і креслення оптичних елементів за міжнародним стандартом ISO10110: Методичні вказівки для студентів спеціальності 6.051004 "Оптотехніка" до виконання графічних матеріалів у курсових проектах за дисциплінами «Теорія оптичних систем», «Проектування оптичних систем», «Розрахунок і конструювання оптичних приладів», а також у дипломних проектах Уклад.: В.М. Тягур., І.Г. Чиж., О.К. Кучеренко - К.: НТУУ «КПІ», 2014, - 82 с.
 7. Кучеренко, О. К. Волоконна і інтегральна оптика : навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2012
 8. Кучеренко О. К. Юстування та випробування оптичних приладів : Конспект лекцій.- К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. 112 с.:іл.
 9. Кучеренко О. К. Методичні вказівки до лaбораторних робіт з дисципліни "Юстування та випробування оптичних приладів" ,-К.:НТУУ "КПІ",2012.-102с
 10. Кучеренко, О. К. Розрахунок і конструювання оптичних приладів [Електронний ресурс] : навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2011
 11. Kучеренко О.К. Методичні вказівки до курсового проекта по дисципліні "Розрахунок і конструювання оптичних приладів".- Електронне видання.-Київ: НТУУ "КПІ".-2010р.-65с.
 12. Молодык А.В., Кучеренко О.К. Пристрій для слідкування за тепло випромінюючою ціллю. Патент України №54056, 2010.
 13. Кучеренко О.К. КуцурукВ.М. Пристрій для контроля терморозфокусування об’єктива. Патент України№59753, 2011
 14. Кучеренко О.К, Муравйов О В. Атермалізований трикомпонентний об’єктив для інфрачервоної області спектра Патент України№75149, 2012.
 15. Кучеренко О.К, Муравйов О В. Атермалізований чотирикомпонентний об’єктив для інфрачервоної області спектра Патент України №81919, 2013
 16. Кучеренко О.К. Ермоленко М.О. Інфрачервоний коліматорний комплекс Патент України №85549,2013.