асистент Лакоза С.Л.

Лакоза Сергій Леонідович.

асистент.

Випускник кафедри 2011 року. Співробітник кафедри з 2011 р.

Викладає дисципліни: Комп'ютерні технології в проектуванні приладів, Системи CAE\CAD

Напрямки наукової роботи: Інерціальні навігаційні системи.

Контактна інформація:  тел. (044) 454-95-41.