Мамута М.С.

Мамута Марина Сергіївна

кандидат технічних наук (2001).

Закінчила приладобудівний факультет Київського політехнічного інститута.

    Автор більше 10 наукових праць

    Викладає дисципліни:
  • Математичне моделювання процесів та систем.
  • Інтелектуальні системи.

Контактна інформація:   E-mail: rybalkomaryna@gmail.com

 

Основні праці:

  1. Міхеєнко Л.А., Мамута М.С. Основи конструювання приладів. Навчальний посібник. К.: НТУУ "КПІ",2015 - 202с. FULL TEXT
  2. Міхеєнко Л.А. Мамута М.С. Навчальний посібник з дисципліни "Оптичні вимірювання".-К.:НТУУ "КПІ" - 2014, 190с FULL TEXT
  3. Міхеєнко Л.А., Рибалко М.С. Метрологічна обробка результатів вимірювання: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051004 "Оптотехніка"-К.:НТУУ "КПІ",2011 - 38с FULL TEXT