Микитенко В.І

Микитенко Володимир Іванович.

доктор технічних наук (2020), професор (2021).

Закінчив  приладобудівний факультет Київського політехнічного університету в 1985 році.

Відповідальний виконавець проекту Проектування бортових оптико-електронних систем космічного базування.
Заступник декана приладобудівного факультета з наукової роботи. Член наукової ради факультета, член редколегії збірки "Вісник НТУУ КПІ. Приладобудування", голова експертної ради факультета.

  Автор більше 50 наукових праць

  Викладає дисципліни:
 • Джерела випромінювання;
 • Оптичні вимірювання

  Напрямки наукової роботи:
 • Тепловізійні системи;
 • Багатоспектральні оптико-електронні системи;
 • Космічні оптико-електронні системи.

Контактна інформація:   E-mail: v.mykyt@ukr.net

 

Основні праці:

 1. Інформаційні технології. Системи комп'ютерної математики: Навчальний посібник./ І.В. Кравченко, В.І. Микитенко – НТУУ "КПІ". - Київ: НТУУ "КПІ", 2018.-296с.
 2. Розробка конструкторської документації в середовищі AUTOCAD MECHANICAL: Навчальний посібник. [Електронний ресурс] / Уклад.: І. В. Кравченко, В. І. Микитенко – НТУУ "КПІ".- Київ: НТУУ "КПІ", 2016.-342 с. ISBN 978-966-8777-25-7
 3. Колобродов В.Г., Микитенко В.І. Комплексування інформації в багатоканальних оптико-електронних системах спостереження: монографія / Київ: «Аверс», 2013. - 178 с.
 4. Г.В. Богатирьова, В.І.Микітенко, П.В.Полянський Середовища для реєстрації оптичної інформації.- Конспект лекцій.- Чернівці: Рута, 2003.-48с.

   

 5. Колобродов В. Г. , Микитенко В. І., Сірий Є. А., Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2013. - №6, т. 92 - С. 78-81.
 6. Колобродов В. Г. , Микитенко В. І., Сірий Є. А., Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2013. - №1, т. 87 - С. 94–98.
 7. V.G. Kolobrodov, C.V. Dobrovolska V.I. Mykytenko, G.S. Tymchik, V.M. Tiagur Spaceborne linear array imager's spatial resolution for arbitrary viewing angles // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017, 104450J-104450J-9.
 8. V.G. Kolobrodov, G.S. Tymchyk, V.I. Mykytenko, M.S. Kolobrodov Physical and mathematical model of the digital coherent optical spectrum analyzer // Optica Applicata 2017(Vol.47), No.2, pp. 273-282.
 9. Kolobrodov, V. H., Lykholit, M. I., Mykytenko, V. I., Tiagur, V. M., Dobrovolska, K. V. Calculation Model for Optoelectronic Remote Sensing System’s Radiometric Resolution at Arbitrary Viewing Angles. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Радіотехніка». – 2017. – Вип. 69. – С.30 – 34.
 10. Колобродов В. Г. , Микитенко В. І., Сірий Є. А., Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2013. - №6, т. 92 - С. 78-81.
 11. Колобродов В. Г. , Микитенко В. І., Сірий Є. А., Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2013. - №1, т. 87 - С. 94–98.
 12. Рибалко М.С., Микитенко В.И. Стратегия комплексирования информации в двухканальных оптико-электронных системах наблюдения с разными полями зрения / Артиллерийское и стрелковое вооружение: Международный научно-технический журнал - Киев: НТЦ АСВ.- 2011.- №1(38). – с.19-23.
 13. Рибалко М.С., Микитенко В.И. Стратегия комплексирования информации в двухканальных оптико-электронных системах наблюдения с разными полями зрения / Артиллерийское и стрелковое вооружение: Международный научно-технический журнал - Киев: НТЦ АСВ.- 2011.- №1(38). – с.19-23.
 14. Котовський В.Й., Микитенко В.І., Багатоканальні системи технічного зору для дистанційного енергоаудіту складних об'єктів // Вісті академії інженерних наук України. - 2008. - №2(36). - С.16 - 19.
 15. Микитенко В.І., Котовський В.Й. Комплексування зображень в багатоканальних оптико-електронних системах з різноформатними матричними приймачами випромінювання / Вісті академії інженерних наук України. – 2008. - №3 (37). – С.38 – 44.
 16. Сенаторов Н.В., Микитенко В.И., Полежаев В.В., Сенаторов В.Н. Применение голографического оптического элемента при создании малогабаритных коллиматорных прицелов / Артиллерийское и стрелковое вооружение: Международный научно-технический журнал - Киев: НТЦ АСВ.- 2008.- №3(28). – с.27-34.
 17. Богатирьова Г.В., Котовський В.Й., Микитенко В.І. Багатоканальні іконічні системи дистанційного моніторингу / Вісті академії інженерних наук України. – 2007. - №2(32). – С.21 – 26.
 18. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В.,Лагно Ю.В.,Гурнович А.В.,Оценка эффективности выполнения боевой задачи оператором стрелкового оружия с оптическим прицелом // Артиллерийское и стрелковое вооружение: Междунар. науч.-техн. журнал.- Киев: НТЦ АСВ.- 2005.- №1(14). - с.4-7.
 19. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В., Методика габаритного расчета телескопического прицела // Артиллерийское и стрелковое вооружение: Междунар. науч.-техн. журнал.- Киев: НТЦ АСВ.- 2005.- №2(15). - с.13-15.
 20. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В., Модели параллактической ошибки линзового моноблочного коллиматорного прицела //Артиллерийское и стрелковое вооружение: Междунар. науч.-техн. журнал.- Киев: НТЦ АСВ.- 2004.- №1(10). - с.34-36.
 21. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В.,Лагно Ю.В.,Гурнович А.В., Полунатурная модель цели для определения исходных данных стрельбы из стрелкового оружия //Артиллерийское и стрелковое вооружение: Междунар. науч.-техн. журнал.- Киев: НТЦ АСВ.- 2004.- №2(11). - с.35-37.
 22. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В.,Классификация и методика сопостави-тельного анализа оптических схем коллиматорных прицелов //Артиллерийское и стрелковое вооружение: Междунар. науч.-техн. сб.- Киев: НТЦ АСВ.- 2003.- Вып. 7. - с.8-11.
 23. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В., Сопоставительный анализ оптических схем коллиматорных прицелов // Артиллерийское и стрелковое вооружение: Междунар. науч.-техн. сб.- Киев: НТЦ АСВ.- 2003.- Вып. 7. - с.11-19.
 24. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В., Оптимизация конструкции моноблочного коллиматорного прицела // Артиллерийское и стрелковое вооружение. - Киев: НТЦ АСВ.- 2003.- №1(8). - с.27-29.
 25. Микитенко В.І., Сенаторов Н.В., Модели параллактической ошибки коллиматорного прицела на базе сферического зеркала со смещенной геометрической осью //Артиллерийское и стрелковое вооружение. - Киев: НТЦ АСВ.- 2003.- №2(9). - с.20-24.