ст. преп. Мураховський С.А.

Мураховський Сергій Анатолійович.

старший викладач.

Випускник кафедри 2001 р. Працює на кафедрі з 2006 р. Оприлюднив 12 праць, в т.ч.:

 • Наукових праць - 11
 • Методичних праць - 1

Викладає дисципліни: Теорія автоматичного керування;
                                                Оптимальні та цифрові системи керування.

Напрямки наукової роботи: Наземні системи орієнтації та навігації.

Контактна інформація:  тел. (044) 454-95-42,
                                                      тел/факс  (044) 406-85-02,
                                                      E-mail: serge@pson.ntu-kpi.kiev.ua.

 

 

 

Основні праці:

 1. Динамика наземного компенсационного маятникового гирокомпаса / Лазарєв Ю. Ф., Мироненко П.С., Мураховский С.А. // Вісник Інженерної академії України. – 2010. –  № 2, – C. 125-130
 2. Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів напрямів підготовки 0909 «Прилади» і 0911 «Лазерна та оптоелектронна техніка» приладобудівного факультету/ Бурау Н.І., Мураховський С.А., Сопілка Ю.В.  // К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». - 2007. – 32 с.
 3. - Публікації у фахових виданнях

 4. 1. Мелешко В.В. Гироскоп направления со спутниковой коррекцией / В.В. Мелешко, С.А. Мураховский // Вісник НТУУ «КПІ», Серія Приладобудування. - 2015. - Вип.49 – С.26-32 (http://visnykpb.kpi.ua/article/view/46609/42731)
 5. 2. Лазарев Ю.Ф. Об одном алгоритме БИСО, минимизирующем дрейф погрешности численного интегрирования / Ю.Ф. Лазарев, С.А. Мураховский // Вісник НТУУ «КПІ», Серія Приладобудування. - 2015. - Вип.50 – С.40-46 (http://visnykpb.kpi.ua/article/view/57670/53910)
 6. 3. Мураховский С.А. Исследование точности алгоритмов БИСО / С.А. Мураховский, Ю.Ф. Лазарев, П.М. Аксененко // Вісник НТУУ «КПІ», Серія Приладобудування. - 2016. - Вип.52 – С.10-15 (http://visnykpb.kpi.ua/article/view/92739/88489)
 7. 4. Мироненко П.С. Оцінювання параметрів руху чутливого елементу гіротеодоліту з використанням фільтра Калмана / П.С. Мироненко, С.А. Мураховський, О.М. Сапегін, А.О. Боярчук // Вісник Інженерної академії України. – 2017. – Вип. 4 – С. 129-133.
 8. 5. Боярчук А.О. ПД-регулятор в контурі компенсаційного зворотнього зв’язку гіротеодоліту / А.О. Боярчук, П.С. Мироненко, С.А. Мураховський // Вісник НТУУ «КПІ», Серія Приладобудування. - 2018. - Вип.55(1) – С.19-25 (http://visnykpb.kpi.ua/article/view/135864/132770)
 9. 6. Мироненко П.С. Імітаційне моделювання алгоритмічної компенсації вібраційної похибки гіротеодоліта / П.С. Мироненко, С.А. Мураховський, О.М. Сапегін // Наукові вісті КПІ. – 2018. – Вип. 2 – С. 70-76. (http://bulletin.kpi.ua/article/view/124002/pdf_301)
 10. - - Матеріали конференцій

 11. 1. Мураховський С.А. Результаты V-тестирования точности безразгонных алгоритмов бесплатформенных инерциальных систем / С.А. Мураховский, Ю.Ф. Лазарев, П.М. Аксененко // Х Международная научно-техническая конференция "Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационно-космической техники"; м. Київ. 16-17.04.2015 – С. 475-481