ас. Павловский О.М.

Павловський Олексій Михайлович.

к.т.н, доцент.

Випускник кафедри 2009 р. Співробітник кафедри з 2009 г. Оприлюднив більше 60 наукових прнаць.

Викладає дисципліни: Інформаційні комп'ютерні системи;
                                                      Мікропроцесорна техніка;
                                                      Електроніка

Напрямки наукової роботи: Системи вібраційної діагностики авіаційних двигунів.

Контактна інформація:  тел. +380635700665,
                                                          E-mail: a_pav@ukr.net,
                                                          

 

 

 

Основні праці:

 1. Методи цифрової обробки сигналів для вібраційної діагностики авіаційних двигунів: монографія / Н.І. Бурау, Л.Л. Яцко, О.М. Павловський, Ю.В. Сопілка [Текст]. - К.: НАУ, 2012.- 135с.

  Досліджуються можливості застосування методів цифрової обробки вібраційного сигналів на основі статистичних та спектральних характеристик вищих порядків, частотно-часових перетворень, масштабно-часових перетворень для вібраційної діагностики початкових пошкоджень роторних елементів авіаційних двигунів на стаціонарних та перехідних режимах експлуатації. Cодержание

 2. Improvement of the Vibration Diagnostics of Rotation Shaft Damage Based on Fractal Analysis / N. Bouraou O. Pazdrii O. Pavlovskyi, // Vibrations in Physical Systems. –2016. – Vol.27. – P. 61-66.
 3. Концепція та можливість створення кіберпротезу руки в Україні / О.М.Павловський// Вісник інженерної академії України. - 2015.-№3, с. 196-199
 4. Огляд стану проблеми та визначення шляхів розвитку альтернативної енергетики в Україні / Д.Г. Сидоров, О.М.Павловський // Вісник інженерної академії України. - 2016.-№2, с. 129-132
 5. Розробка системи обробки та зберігання діагностичної інформації на основі твердотільних накопичувачів / Н.І. Бурау, Л.Л. Яцко, О.А. Антонов, О.М.Павловський, А.В.Демчук // Вісник інженерної академії України. - 2015.-№1, с. 100-106.
 6. Перевірка працездатності та ефективності багаторівневої системи контролю вібрації авіаційних двигунів / О.М.Павловський// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2015.- №2, с. 39-44
 7. повышение точности инерциального измерительного модуля на mems-датчиках / А.В. Кузнецов, О.М.Павловський // Вісник НТУУ «КПІ» Серія «Приладобудування» - 2015.-№5, с. 13-19
 8. Інформаційна система аналізу та візуалізації діагностичної інформації / О.М. Павловський, Н.І. Бурау // Вісник інженерної академії України. – 2009. – №3-4. – С. 163-168.
 9. Разработка модуля автоматической защиты двигателя на основе микроконтроллера AT91SAM7X / Н.И. Бурау, А.М. Павловский, Л.Л. Яцко, В.Н.Харитонов / Авиационно-космическая техника и технология . – 2011. – № 8/85. – С.164-168.
 10. Моделирование двухуровневой системы контроля вибрации авиационного двигателя в системе LABVIEW/ Н.И. Бурау, А.М. Павловский, Л.Л. Яцко / Авиационно-космическая техника и технология . – 2012. – № 9/96. – С.257-261.
 11. Цифровая фильтрация в системе контроля вибрации авиационных двигателей/ Н.И. Бурау, А.М. Павловский // Вісник інженерної академії України. – 2012. – №3-4. – С. 18-23.
 12. Використання пакету LABVIEW для моделювання та аналізу ефективності системи обробки вібраційних сигналів авіаційного двигуна / О.М. Павловський // Вісник НТУУ «КПІ» Серія Приладобудування . – 2013. – №45. – С148-157.
 13. Разработка и исследование цифровых следящих фильтров для системы контроля вибрации авиационного двигателя на нестационарных режимах / Н.И. Бурау, А.М. Павловский, Яцко Л.Л., Иванченко А.В. //Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. - №10 (107). – С. 171-176.
 14. Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації / Н.І. Бурау, О.М. Павловський, Д.В. Шевчук// Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – №4 (72). – С. 77-86.
 15. Pavlovskyi O. Multilevel vibration control system of aviation gas-turbine engines/O. Pavlovskyi, N. Bouraou, L. Yatsko // Vibrations in Physical Systems. –2012. –Vol.25. – P. 323 – 328. – Іноземне видання.
 16. Пат. 105209 України на корисну модель, МПК G01H 17/00. Універсальний вібраційний перетворювач / Кузнецов О.В., Павловський О. М., заявник та патентовласник НТУУ «КПІ». . – №u201508242; заявл. 20.08.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл. №5. 2016р.
 17. Пат. 109321 України на корисну модель, МПК B23B 39/00, G01D 18/00. Лабораторний макет тривісної керованої платформи / Д.Г. Сидоров, О.М. Павловський, Д.О. Півторак; заявник та патентовласник Сидоров Д.Г., Павловський О.М., Півторак Д.О. – №u201601098; заявл. 09.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16.
 18. Свідоцтво № 62914 України про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Модуль для побудови тривимірної кореляційної функції» [Текст] Сопілка Ю.В., Павловський О. М., Півторак Д.О. (Україна); заявник та власник Сопілка Ю.В., Павловський О. М., Півторак Д.О.; зареєстровано 10.12.2015р. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 19. Свідоцтво № 62915 України про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Інтеграли Френеля» [Текст] Сопілка Ю.В., Павловський О. М., Півторак Д.О. (Україна); заявник та власник Сопілка Ю.В., Павловський О. М., Півторак Д.О. - зареєстровано 10.12.2015р. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 20. Свідоцтво № 64216 України про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Пошук квитків» [Текст] Соломатіна О. А., Павловський О. М., Півторак Д.О. (Україна); заявник та власник Соломатіна О. А., Павловський О. М., Півторак Д.О.. - № 64701; заявл. 23.12.2015; зареєстровано 26.02.2016 р. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 21. Свідоцтво № 64215 України про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Редактор конфігурації YAML» [Текст] Соломатіна О. А., Павловський О. М., Півторак Д.О. (Україна); заявник та власник Соломатіна О. А., Павловський О. М., Півторак Д.О.. - № 64700; заявл. 23.12.2015; зареєстровано 26.02.2016 р. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 22. Свідоцтво № 65192 України про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Програма для керування двовісною платформою» [Текст] Сидоров Д. Г., Павловський О. М., Півторак Д.О. (Україна); заявник та власник Сидоров Д. Г., Павловський О. М., Півторак Д.О. - № 65629; заявл. 03.03.2016; ; зареєстровано 05.05.2016 р. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.