ас. Пивторак Д.О.

Півторак Діана Олександрівна

к.т.н., ст. викладач.

Випускник приладобудівного факультету 2010 р Викладач кафедри з 2014 р Опублікувала 33 наукових праці в т.ч .:

 • Статті- 7
 • Патенти та свідоцтва - 10
 • Навчально-методичні розробки - 1
 • Тези доповідей - 15

Викладає дисципліни: Теорія автоматичного управління

Контактна інформація:  тел. (044) 204-95-41
                                                          E-mail: p_diana@i.ua

 

 

Основні праці:

 1. Колобродов В.Г. Комбінований способ реєстрації зображення об'єкта з широким дінамічнім діапазоном Яскрава / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак // Наукові вісті НТУУ «КПІ»: зб. ст. / Нац. техн. ун-т України «КПІ». - Київ, 2009. - №4. - С. 97-101.

  Запропоновано комбінований спосіб реєстрації зображення, що дозволяє узгодити динамічний діапазон яскравості об'єктів спостереження з динамічним діапазоном фоторегістратора.

 2. Колобродов В.Г. Показники ефективності систем з локальним управлінням експозиції / В.Г. Колобродов, Д.А. Півторак // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобудування: зб. ст. / Нац. техн. ун-т України «КПІ». - 2010. - Вип. 39. - С. 41-45.

  Отримано вираз, що описує взаємозв'язок між коефіцієнтом маскування і коефіцієнтом стиснення експозиції, що дозволяє проводити кількісне порівняння ефективності систем з локальним управлінням експозиції, використовують різні методи просторової фільтрації зображення.

 3. Колобродов В.Г. Алгоритм Підвищення якості результуюча зображення з Використання брекетинга Експозиції / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак // Наукові вісті НТУУ «КПІ»: зб. ст. / Нац. техн. ун-т України «КПІ». - Київ, 2010. - №5. - С. 141-144.

  Запропоновано алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням декількох зображень, сформованих за допомогою брекетинга експозиції без попереднього перетворення до зображення з великим динамічним діапазоном (HDR).

 4. Колобродов В.Г. Алгоритм кодування зображення об'єкта фотографування, что має великий діапазон Яскрава / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак // Наукові вісті НТУУ «КПІ»: зб. ст. / Нац. техн. ун-т України «КПІ». - Київ, 2013. - №2. - С. 129-132.

  Запропоновано алгоритм кодування зображення об'єкта фотографування, має великий діапазон яскравості. Алгоритм дозволяє домогтися високої якості зображення об'єкта зйомки за рахунок складання його з найбільш інформативних елементів зображень об'єкта, отриманих при однакових зовнішніх умовах і різних експозиціях. Алгоритм кодує результуюче HDR-зображення (зображення з великим динамічним діапазоном) із серії LDR-зображень (зображень з низьким динамічним діапазоном), отриманих в результаті брекетинга експозиції або брекетинга світлочутливості приймача оптичного випромінювання. Формування цифрового HDR-зображення здійснюється на основі розрахунку і реєстрації значень реальної яскравості ділянок об'єкта фотографування, відповідних кожного пікселя зображення. Розрахунок реальної яскравості ділянок об'єкта фотографування здійснюється в результаті усереднення даних, отриманих із серії LDR-зображень. При усередненні даних найбільш інформативні елементи кожного зображення беруться з максимальним ваговим коефіцієнтом, що визначає високу якість результуючого зображення.

 5. Колобродов В.Г. Алгоритм формування зображення об'єкта фотографування з великим діапазоном яскравості / В.Г. Колобродов, Д.А. Півторак // Прилади і методи вимірювання: зб. ст. / Білоруський нац. техн. ун-т. - Мінськ, 2013. - № 2 (7). - C. 58-62.

  Запропоновано алгоритм формування зображення об'єкта фотографування з великим діапазоном яскравості з серії зображень, отриманих в результаті брекетинга експозиції LDR-зображення, що мінімізує втрати інформації.

 6. Пат. 98750 України, МПК G06Т 5/50. Способ одержаний цифрового зображення з великим дінамічнім діапазоном / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак, О.П. Подолян; заявник та патентовласнік Колобродов В.Г., Півторак Д.О., Подолян О.П. - №a201111367; заявл. 26.09.2011; опубл. 10.06.2012, Бюл. № 11.
 7. Пат. 65671 України, МПК F21V 9/00, G09F 13/04. Способ вірівнювання яскравості екрана / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак; заявник та патентовласнік НТУУ «КПІ». - №u201106667; заявл. 27.05.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. №23.
 8. Pivtorak D.O. Method of Obtaining High Dynamic Range Images / D.O. Pivtorak, V.G. Kolobrodov // Optics and High Technology Material Science SPO 2012 : Scientific Works of Thirteenth International Young Scientist Conference / Taras Shevchenko National University of Kyiv and edc. – Kyiv, 2012. – P. 185.

  Запропоновано спосіб отримання зображення з великим динамічним діапазоном, що дозволяє домогтися високої якості зображення об'єкта зйомки, за рахунок складання його з найбільш інформативних елементів зображень об'єкта, отриманих при однакових умовах і різних експозиціях.

 9. Пат. 107113 України, МПК G06T 5/50. Способ формирование зображення об'єкта зйомки з Використання брекетинга Експозиції / В.Г. Колобродов, Д.О. Півторак; заявник та патентовласнік Колобродов В.Г., Півторак Д.О. - №200914022; заявл. 27.12.2012; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 7.
 10. Півторак Д.А. Вплив процесу локального управління експозиції комбінованим способом на закон розподілу експозицій світлочутливого сенсора // Озброєння. Технологія. Безпека. Управління: матеріали VII науково-технічної конференції аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю. - Килими: ФГБОУ ВПО «КГТА імені В.А. Дегтярьова », 2015. - С. 254-259.     

  У роботі розглянуто питання оцінки впливу процесу локального управління експозиції комбінованим способом на закон розподілу експозицій світлочутливого сенсора.

 11.